ในการ ยืนยันการจอง ท่านจะต้อง ทำการชำระเงินมัดจำล่วงหน้า ส่วนหนึ่ง (จำนวนเงินเจ้าหน้าที่จะแจ้งไว้ในข้อความทางไลน์) โดยโอนเข้าบัญชี 

แล้วส่วนที่เหลือ ลูกค้าจะต้องนำมาชำระ ตอนรับรถ

บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน

ชื่อธนาคาร : กรุงไทย
ชื่อบัญชี : เอกชัย บินวาฮะ
หมายเลขบัญชี : 903-0-333-677
สาขา : ตรัง

ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย
ชื่อบัญชี : เอกชัย บินวาฮะ
หมายเลขบัญชี : 116-2-772-249
สาขา : ตรัง

0620631274

ชื่อ เอกชัย บินวาฮะ